Ιθάκης 89-91, Άγιος Ιωαννης Ρέντης, Αθήνα - Τ.Κ.: 18233

Τηλέφωνο: 2104912547

Φαξ: 2104912909

E-mail: afoifantakis@gmail.com

Υπεύθυνος: Φαντάκης Αντώνης, Φαντάκης Μανώλης, Φαντάκης Χρήστος

Κατηγορία: ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Επισκεψιμότητα: 105232

Ιστοσελίδα: http://www.afoifantaki.gr